Na krmných doplňcích záleží

Díky zásadním chovatelským pokrokům se v posledních letech daří významně zvyšovat užitkovost hospodářských zvířat, což však v sobě nese nemalé nároky na odborné vedení chovu. Vysoké nároky jsou kladeny na ekonomiku chovu a použité technologie. Celé toto odvětví se stává stále více sofistikovaným a vysoce náročným pro management. A právě díky těmto skutečnostem roste význam krmných doplňků. Jen si srovnejme období před dvaceti lety a dnes. Jaká byla nabídka krmných doplňků tehdy? Prakticky minimální ve srovnání se současností.

Úspěšný chovatel se dnes již neobejde bez nějaké formy krmných doplňků. Krmné doplňky mají významný vliv jak na zdraví, tak na užitkovost chovaných hospodářských zvířat. Své neoddiskutovatelné účinky mají též v prevenci onemocnění a na welfare chovu. Díky nim je možné snižovat množství antibiotik a dalších léčiv v chovu.

Nabídka krmných produktů na trhu je sice široká, ale nepřehledná. Produkty na sebe často nenavazují a dublují se, což snižuje účinnost, respektive zvyšuje náklady na jejich použití. Přitom jednotná, paušální aplikace neexistuje, a to již jenom díky rozdílným specifikům každého jednotlivého chovu. Ano, řešením jsou různé varianty krmných doplňků, ale z důvodu vysokým nákladům na vývoj, distribuci a odborné nasazení, nedokážou výrobci nabídnout vlastní, dostatečně široké portfolio produktů.

S vědomím všech těchto úskalí vznikla společnost Agristella s.r.o., která si vybrala několik předních evropských výrobců krmných doplňků s cílem nabízet maximálně široké portfolio produktů pro hospodářská zvířata. Distribuce přípravků probíhá jak prostřednictví odborných zástupců, tak prostřednictvím elektronického obchodu www.prochovatele.plus. Všechny námi nabízené produkty testujeme v provozních podmínkách a jsme připraveni chovateli poradit s tím nejúčinnějším a nejefektivnějším nasazením.

Portfolio produktů máme rozděleno do několika kategorií. V první kategorii jsou přípravky pro telata. Tato kategorie se skládá z protiprůjmových přípravků, přípravků na virová a respirační onemocnění, posilujících přípravků a bolusů. Přípravky pro dojnice jsou rozděleny do kategorií metabolická onemocnění, energie pro dojnice, období telení, bolusy pro krávy, péče o paznehty a lizy. Prodávané lizy jsou melasované, balené po 20 kg, 60 kg a jsou vhodné jak na pastvu, tak do stáje.

Nedílnou součástí naší nabídky jsou též přípravky pro masný skot, ovce, kozy a prasata. Portfolio produktů je stále rozšiřováno a troufáme si říct, že nemá obdoby na českém trhu.

Konkrétní příklady použití vybraných přípravků

Protiprůjmové přípravky pro mláďata

Dle původce průjmu má chovatel na výběr z mnoha variant přípravků. Při metabolických problémech doporučujeme použít rehydratační přípravky Hydrafeed, Electrolyte Mix, Top Fizz, případně Dia´lyte. Naproti tomu pasta Boviphyt DGL řeší úporné průjmy telat a kůzlat způsobené především kryptosporidiemi. S kokcidiemi si poradí Vitapar C. Protiprůjmové účinky má dále DiarFix a Diafeed. Při opakujících se vlnách výskytu průjmů preventivně aplikujeme Vitavel. Vitavel je též vhodný při krmení nativním mlékem. Pro selata je určen protiprůjmový přípravek Triactine DGL.

Přípravky pro posílení imunity mláďat

V této skupině produktů nabízíme několik typů past, a to jak pasty s imunoglobuliny Bovistart a Colofeed, tak pasty pro zvýšení imunity (např. Bovistrong), které jsou aplikovány zejména v kritickém období odchovu mláďat. Nedílnou součástí nabídky je též energetická pasta Enerfeed. Dalším oceňovaným přípravkem je Colostrum Mix, což je prémiové sušené mlezivo určené zejména pro skot bez tržní produkce mléka.

Přípravky na respirační onemocnění

Virová a respirační onemocnění jsou u telat celkem obvyklá. Tato onemocnění jsou pro ně značně zatěžující a mohou mladý organismus s oslabenou imunitou významně ohrozit. Hlavním rizikovým obdobím je podzim a jaro. To je důvodem, proč nabízíme přípravky, které napomáhají onemocněním předcházet, případně významně zkrátit rekonvalescenci, a to s minimálním dopadem na budoucí vývoj telete. Významným zástupcem skupiny přípravků na respirační onemocnění je krmný doplněk Biobron, který se nasazuje proti kašli, případně přípravek Vitabron, který je naopak aplikován při horečnatých onemocněních. Přípravek Biobron je prodáván jak v tekuté, tak v sypké formě.

Přípravky aplikované v období porodu, v tranzitním období krav

Zde má chovatel na výběr z několika možností aplikace. Jedná se například o dobrovolné nápoje, přídavky na žlab a drenče. Je-li potřeba řešit hypokalcémii, hypofosfatemické ulehnutí, ketózu, nemoci paznehtů, produkční problémy, případně nízký příjem krmiva, máme k dispozici více jak 14 různých druhů bolusů.

Jsme přesvědčeni, že vám naše pečlivě vybrané krmné doplňky pro hospodářská zvířata pomohou plnit vytčené chovatelské cíle a výrazně zvýší úspěch chovu. Jde nám v první řadě o dlouhodobou spolupráci, protože práce a život se zvířaty je pro nás, ale jistě i pro vás, velkou vášní a srdcovou záležitostí. 

Dopřejte svým zvířatům to nejlepší na www.prochovatele.plus.